Försäljningsställe - Pressbyrån 4050187 Nya Karolinska Solnavägen

Försäljningsställe

Försäljningsställe
Pressbyrån 4050187 Nya Karolinska Solnavägen
Solnavägen 22
171 64 Solna

Ägarinformation

Ägare
Högström Servicehandel AB
c/o Karolinska Sjukhuset Entrén
171 76 Stockholm
OrgNr
556650-6738