Ansökan om tobaksförsäljning

Information.

Här lämnar du uppgifter om sökanden. Dvs det företag, organisation eller privatperson som står bakom ansökan.

Ansökan om försäljningstillstånd är avgiftsbelagt. Ansökningsavgiften för ett försäljningsstillstånd är förnärvarande 5 720 kr.

Behörig firmatecknare