Koppartälten Värdshuset

Serveringsställe

Objekt:
Koppartälten Värdshuset
Värdshuset Koppartälten AB, Hagaparken
169 70 Solna
Restaurangnummer:
01841262

Ägarinformation

Ägare
Värdshuset Koppartälten AB
Haga östra Koppartältet HA
169 70 Solna
Organisationsnummer
556212-2605

Gällande serveringstillstånd

Tillståndet omfattar:
Året runt
Servering till:
Allmänheten
Slutet sällskap
Serveringstider:
11:00 - 01:00 restaurangen och uteservering, allmänhet
11:00 - 03:00 restaurangen och uteservering, slutet sällskap
Alkoholdrycker:
Starköl
Vin
Spritdrycker
Andra jästa alkoholdrycker
Alkoholsdrycksliknande preparat
Serveringstyp:
Uteservering
Trafikservering
Pausservering
Roomservice (hotell)
Minibar (hotell)
Catering
Provsmakning
Kryddning