Pita Baren

Serveringsställe

Objekt:
Pita Baren
Industrivägen 27
171 48 Solna
Restaurangnummer:
01841227

Ägarinformation

Ägare
Pitabaren Solna AB
Industrivägen 27
171 48 Solna
Organisationsnummer
559129-6875

Gällande serveringstillstånd

Tillståndet omfattar:
Året runt
Servering till:
Allmänheten
Slutet sällskap
Alkoholdrycker:
Starköl
Vin
Spritdrycker
Andra jästa alkoholdrycker
Alkoholsdrycksliknande preparat
Serveringstyp:
Uteservering
Trafikservering
Pausservering
Roomservice (hotell)
Minibar (hotell)
Catering
Provsmakning
Kryddning