Nyboda Inn

Serveringsställe

Objekt:
Nyboda Inn
Nybodagatan 2-4
171 42 Solna
Restaurangnummer:
01840644

Ägarinformation

Ägare
Eren & Arda KB
c/o Nyboda Inn, Nybodagatan 2-4
171 42 Solna
Organisationsnummer
969752-9205

Gällande serveringstillstånd

Tillståndet omfattar:
Året runt
Servering till:
Allmänheten
Slutet sällskap
Serveringstider:
11:00 - 01:00 Restaurang
11:00 - 22:00 Uteserveing
Alkoholdrycker:
Starköl
Vin
Spritdrycker
Andra jästa alkoholdrycker
Alkoholsdrycksliknande preparat
Serveringstyp:
Uteservering
Trafikservering
Pausservering
Roomservice (hotell)
Minibar (hotell)
Catering
Provsmakning
Kryddning