First Hotel Solna

Serveringsställe

Objekt:
First Hotel Solna
Bangatan 21
171 63 Solna
Restaurangnummer:
01841113

Ägarinformation

Ägare
Swedish Hospitality Group AB
c/o First Hotel Solna
Bangatan 21
171 63 Solna
Organisationsnummer
556943-2981

Gällande serveringstillstånd

Tillståndet omfattar:
Året runt
Servering till:
Allmänheten
Slutet sällskap
Serveringstider:
11:00 - 01:00 Restaurang
Alkoholdrycker:
Starköl
Vin
Spritdrycker
Andra jästa alkoholdrycker
Alkoholsdrycksliknande preparat
Serveringstyp:
Uteservering
Trafikservering
Pausservering
Roomservice (hotell)
Minibar (hotell)
Catering
Provsmakning
Kryddning