Officersmässen Karlberg

Serveringsställe

Objekt:
Officersmässen Karlberg
Hokan Pettersson, MHS Karlberg
107 86 Stockholm
Restaurangnummer:
01841123

Ägarinformation

Ägare
Karlberg Officersklubben
c/o Hokan Pettersson
Militärhögskolan Karlberg
107 86 Stockholm
Organisationsnummer
802433-2085

Gällande serveringstillstånd

Tillståndet omfattar:
Året runt
Servering till:
Allmänheten
Slutet sällskap
Serveringstider:
11:00 - 03:00 Ritsalen, Artsalen, Fortsalen, Pelersalarna, Puben
11:00 - 03:00 Uteservering inre borggården
11:00 - 03:00 Delade serveringsytor avseende ritningar benämnda slottet plan 2 och 3, 2021-04-22
Alkoholdrycker:
Starköl
Vin
Spritdrycker
Andra jästa alkoholdrycker
Alkoholsdrycksliknande preparat
Serveringstyp:
Uteservering
Trafikservering
Pausservering
Roomservice (hotell)
Minibar (hotell)
Catering
Provsmakning
Kryddning