Arken Posten

Serveringsställe

Objekt:
Arken Posten
Terminalvägen 24
171 73 Solna
Restaurangnummer:
01840960

Ägarinformation

Ägare
Coor Service Management AB
Knarrarnäsgatan 7
164 90 Kista
Organisationsnummer
556084-6783

Gällande serveringstillstånd

Tillståndet omfattar:
Året runt
Servering till:
Allmänheten
Slutet sällskap
Serveringstider:
11:00 - 01:00 Inomhus
11:00 - 22:00 Utomhus
Alkoholdrycker:
Starköl
Vin
Spritdrycker
Andra jästa alkoholdrycker
Alkoholsdrycksliknande preparat
Serveringstyp:
Uteservering
Trafikservering
Pausservering
Roomservice (hotell)
Minibar (hotell)
Catering
Provsmakning
Kryddning