Ansökan om tillstånd 

 - Serveringstillstånd för  restaurang/ägarskifte 
 Den typ av serveringstillstånd som är aktuell för restauranger kallas stadigvarande tillstånd.
 Ett stadigvarande tillstånd är ett tillstånd som gäller så länge verksamheten uppfyller lagar, krav och
 regler för alkoholservering. Om restaurangen byter ägare skall nya ägaren söka ett nytt tillstånd.

 Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att ansöka om ett stadigvarande tillstånd.

 - Serveringstillstånd för  catering eller festvåning 
Även tillstånd för catering eller festvåningar kallas stadigvarande tillstånd och du söker på samma
sätt som för restauranger.

 
Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att ansöka om ett stadigvarande tillstånd.
 
 - Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd 
 
Om du ska hålla ett arrangemang dit allmänheten får komma under en begränsad tid, kanske en konsert eller
 en festival, så behöver du ett tillfälligt serveringstillstånd för att få lov att sälja och servera alkohol. Ett tillfälligt
 tillstånd varar under en begränsad tid eller vid ett enstaka tillfälle.

 Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att ansöka om ett tillfälligt tillstånd.

 - Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap
 Denna typ av serveringstillstånd kan vara aktuellt om du skall arrangera en personalfest  eller
föreningsfest vid ett enstaka tillfälle.

 Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att ansöka om ett tillfälligt tillstånd för slutet sällskap.

 - Komplettera ansökan 
 Om du tidigare gjort en ansökan och fått ett referensnummer kan du använda det för
 att logga in och skicka in ytterligare dokument. Du kan inte se eller ändra i dokument
 som du redan skickat in.

 Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att komplettera ansökan.

 - Ändringar i gällande serveringstillstånd 
 Här kan du som redan har ett serveringstillstånd ansöka om ändringar i tillståndet.
 Det kan gälla ändrade öppettider, typ av servering drycker eller liknande. Använd det användarnamn
 och lösenord du fått från tillståndsenheten för att logga in.

 Klicka på rubriken i vänstermarginalen för att ansöka om ändringar i gällande tillstånd.